ด่วน ลงโฆษณาฟรี กับ 365homeshop มีคนเห็นกว่าเดือนละ 30,000 คน แค่สมัครเป็นผู้ขายแล้วลงสินค้า รับแค่ 2 ที่เท่านั้น

09/17/2023
by .com 365homeshop


แค่คุณสมัครเป็นผู้ขายและลงสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้น รับสิทธิ์ลงโฆษณาบนหัว Banner ที่มีผู้เห็นไม่ต่ำกว่า 30,000 คนต่อเดือน

วิธีสมัคร Banner ฟรี

1. สมัครเป็นผู้ขายที่ https://365homeshop.com/apply-seller

2. ลงสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้น วีดีโอวิธีลงสินค้า

สมัครด่วน จำกัดเพียงแค่ 2 ที่เท่านั้น

ระยะเวลาลงโฆษณาฟรี 1 เดือน/ร้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://line.me/R/ti/p/@792rgkgg

Comments

No posts found

Write a review