ทางผู้บริหาของ 365homeshop.com จึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการขายงานศิลปะให้แก่ศิลปิน ด้วยโครงการ  "คุณเขียน เราขาย เพิ่มช่องทางออนไลน์สำหรับศิลปินไทย" 365homeshop เราเป็นตัวกลางในการขายสินค้า (MarketPlace) ของคนไทย